Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Markedsutvalget for reinkjøtt

Flatbiff av rein

Markedsutvalget for reinkjøtt skal skape positiv oppmerksomhet, og spre generell informasjon om reinkjøtt i markedet. Det skal bidra til økt omsetning av reinkjøtt.

 • Om Markedsutvalget for reinkjøtt

  En viktig oppgave for markedsutvalget er å holde seg orientert om balansen i reinkjøttmarkedet, for å kunne foreslå tiltak ved ubalanse. Markedsutvalget jobber for å styrke reinkjøttets posisjon i det norske markedet gjennom merkenøytral (generisk) markedsføring. I tillegg skal markedsutvalget formidle markedsrelevante problemstillinger til aktører i bransjen.

  Markedsutvalget bruker Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) som strategisk samarbeidspartner til å gjennomføre markedsaktiviteter.

 • Markedsutvalgets oppgaver

  Utvalget skal:

  • legge til rette for bl.a. merkenøytral (generisk) markedsføring av reinkjøtt og andre nødvendige markedstiltak
  • holde seg løpende orientert om endringer i markedet for å iverksette aktuelle markedstiltak
  • holde kontakt med reinkjøttbransjen og informere aktørene om utviklingen i markedet, samt om de tiltakene som iverksettes
  • legge til rette for merkenøytral (generisk) markedsføring av reinkjøtt, og være ansvarlig for at nødvendige markedstiltak iverksettes. I tillegg skal utvalget vurdere andre markedstiltak som kan være nødvendig ut fra hvordan markedssituasjonen er.
 • Medlemmer i markedsutvalget

  Markedsutvalget er nedsatt av avtalepartene til reindriftsavtalen. Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) utnevner tre representanter, mens de private slakteriene, Private Reinsdyrslakteriers Landsforbund (PRL), og Landbruks- og matdepartementet utnevner en representant hver.

  John Anders Lifjell (NRL)
  Are Figved Smuk (NRL)
  Anne Britt Ruderaas (NRL)
  Arnstein Stensaas (PRL)
  Morten Floor (LMD)

 • Sekretariat

  Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt Landbruksdirektoratet som sekretariat for markedsutvalget.

  Sekretariatets oppgaver er å:

  • forberede og tilrettelegge for møter i Markedsutvalget, samt møter mellom Markedsutvalget og andre aktører
  • innhente grunnlagsdata for Markedsutvalgets arbeid, herunder lagerbeholdning, antall slakt og pris
  • ha kontakt mot Opplysningskontoret for egg og kjøtt i forbindelse med iverksetting av utvalgets markedsplan
  • tilrettelegge sammen med Innovasjon Norge en fagsamling for reinkjøttbransjen, samt arrangementer med deltagelse fra reinkjøttbransjen. Det skjer i samarbeid med Innovasjon Norge.
  • bidra til å iverksette og følge opp de tiltakene som inngår i markedsutvalgets markeds- og strategiplan, samt å gjennomføre evaluering av kampanjene