Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Klagenemnd for merkesaker

Klagenemnda består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Reindriftsstyret har i sak 510/13 oppnevnt følgende medlemmer til klagenemnda for merkesaker i perioden 2014-2018:

 • Leif Anders Somby, Karasjok (leder)
  Varamedlem er Nancy Porsanger, Tana
 • Idar Brandsfjell, Brekkebygd (nestleder)
  Varamedlem er Hanne-Lena Wilks, Snåsa
 • Mikkel Persen Bongo, Kautokeino
  Varamedlem er Per Thomas Gaup, Kautokeino
 • Marit Kristine M. Hætta Sara, Kautokeino 
  Varamedlem er Aslak J. Eira, Kautokeino
 • Karen Anette Anti-Oskal, Moen
  Varamedlem er Gun Margret Utsi, Trofors

Reindriftsstyret oppnevner medlemmer til klagenemnda for fire år. Nemnda er sammensatt av 2 medlemmer fra Vest-Finnmark reinbeiteområde, 1 medlem fra Øst-Finnmark, 1 medlem fra Troms og Nordland og 1 medlem fra Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og merkenemndene i de 6 reinbeiteområdene har kommet med forslag på medlemmer.

Bakgrunnen for opprettelse av klagenemnd for merkesaker fremkommer i Reindriftsstyrets sak 32/07 og er hjemlet i Reindriftslovens §37.