Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forskning og formidling

Forskningsmidlene skal bidra til å skaffe næringsrettet kunnskap som er anvendbar og etterspurt av næring, forvaltning, politikere eller øvrig samfunn.
Over reindriftsavtalen bevilges det årlig midler til reindriftsforskning og veiledning.

Det er Reindriftens Utviklingsfond som prioriterer støtte til prosjekter på bakgrunn av søknader som er innkommet innen søknadsfristen.

Over reindriftsavtalen bevilges det årlig midler til reindriftsforskning og veiledning.

Det er Reindriftens Utviklingsfond som prioriterer støtte til prosjekter på bakgrunn av søknader som er innkommet innen søknadsfristen. Landbruksdirektoratet avdeling reindrift er sekretariat for Reindriftens utviklingsfond ved søknad om forskningsmidler.

Forskningssøknader behandles en gang i året. Søknad skal sendes på særskilt søknadsskjema for forskningsmidler over reindriftsavtalen. Hovedprioriteringer og retningslinjer for forskningsmidler avsatt over reindriftsavtalen for perioden 2013-2016 angir satsingsområder.

  • .