Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om reinbeiteområdene

Reinbeiteområdene hvor det drives samisk reindrift omfatter ca 40 % av Norges landareal, og strekker seg fra Finnmark i nord til Engerdal i Hedmark i sør. Det drives også samisk reindrift i Trollheimen basert på et særlig rettslig grunnlag. I fjellområdene i Sør-Norge drives reindrift i tamreinlag, basert på leieavtaler.

Landet er inndelt i 6 reinbeiteområder. Du vil i menyen til venstre finne nyheter og informasjon om de ulike områder, også for tamreinlagene. Du kan også hente fram områdekart som viser inndeling i reinbeitedistrikt og kan videre se på arealbrukskartene for de enkelte distrikt, med årstidsbeiter, flyttleier m.m.

Informasjon om adresser, både til forvaltningen i de respektive områder og til de enkelte reinbeitedistrikt, finner du også under disse områdesidene.

  • .