Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Totalregnskapet

Totalregnskapet viser oversikter over den økonomiske situasjonen i næringen, både for landet som helhet og for de ulike reinbeiteområdene.

Økonomisk utvalg for reindriften legger årlig frem publikasjonen "Totalregnskap for reindriftsnæringen". Totalregnskapet danner utgangspunkt for forhandlingene om en næringsavtale mellom Staten ved Landbruks- og matdepartementet og reindriftsnæringen ved Norske Reindriftssamers Landsforbund.

  • .