Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Statens fjellstuer

Statens Fjellstuer er enkle overnattingssteder med betjening, til bruk for folk som ferdes i fjellet. Statens fjellstuer har som hovedoppgave å være sikringsstasjon for folk i fjellet.

De tilbyr enkel overnatting i gjestestuer som har rom med 2 - 6 køyer. Det er badstu til hver fjellstue. Fjellstuene har proviant for salg. Matservering kan forhåndsbestilles. Prisnivået er rimelig.

Statens fjellstuer ligger utenfor bilvei på Finnmarksvidda. Vidda har en majestetisk harmoni med sine langstrakte linjer og sitt vide utsyn. Finnmarksvidda er høst-, vinter- og vårbeiter for rein. Her finner vi gode forekomster av bær, småvilt og fisk.

Fjellstuene i Norge har sin opprinnelse tilbake til 1100-tallet. Fjellstuene i sin nåværende form har i Finnmark eksistert siden ca. 1840. Fra 1840-årene økte samferdselen i utkant Norge. Infrastrukturen i det dengang fattige landet var svært mangelfull. Som et ledd i å bedre kommunikasjonen ble det etter hvert bygget opp et nett av buer, kvarterer og fjellstuer. Dette behovet holdt seg lenge i store deler av Nord-Norge. Etter brenningen av Finnmark i 1944 var fortsatt mye av behovet til stede slik at gjenoppbyggingen også omfattet fjellstuene. Da veibyggingen skjøt fart på 1960-tallet ble mange fjellstuer overflødig og de fleste solgt. Mange av disse drives i dag som private fjellstuer med reiseliv og turisme. Staten har i dag tilbake 3 fjellstuer beliggende mellom Alta og Karasjok. Ved siden av oppgaven som sikringsstuer, bærer disse med seg viktige kulturminner fra en tid da kommunikasjonsforholdene var helt annerledes.

Driftsansvaret tilligger Landbruksdirektoratet.

  • .