Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Distriktstilskudd

Distriktstilskudd kan ytes til distrikter og tamreinlag. Det består av tilskudd til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning, samt eventuelt tilskudd for avsetning til kriseberedskap.

Distriktstilskuddet skal bidra til å gi distrikter og tamreinlag større egenansvar gjennom økonomisk handle­­­frihet og ressurser til planlegging og medvirkning i saker med betydning for distriktet/tamreinlaget. I tillegg skal tilskuddet gi mulighet til organisert avløs­ning og bedre reintallstilpasning. Avsetninger til kriseberedskap er ment å gi distriktene og tamrein­lag­ene et økonomisk bidrag til å møte vanskelige vintre.

Søknad om tilskudd skal sendes på særskilt skjema til reindriftsagronomen i det enkelte reinbeiteområde innen 15. juli. Vilkår og krav til søknaden fremgår av Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag.

  • .