Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kvinnerettede tiltak

Virkemidlet omfatter 1 mill kr årlig avsatt over reindriftsavtalen til kvinnerettede tiltak.

Ordningen skal bidra til å sikre og øke kvinners muligheter for deltakelse i organisering av familiens reindrift og reindriftsrelaterte aktiviteter, sikre at kvinner gis mulighet til å ivareta og videreføre sentrale verdier innen samisk reindrift, samt øke verdiskapingen i en familiebasert næring. Ordningen skal også bidra til etablering av nye tjenester, nettverksarbeid og kompetanseheving som styrker reindriftsnæringen.

RUF har den 29. mai 2012 fastsatt en strategiplan for ordningen samt retningslinjer for tilskudd. Søknadsfristen er 1. april og 1. oktober.

  • .