Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reindriftsanlegg

Tilskudd til reindriftsanlegg kan innvilges til siidaandel, siida, reinbeitedistrikt og tamreinlag.

Nærmere om vilkår og beregning av tilskudd fremgår av Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond, kapittel 4.

Ordningen med tilskudd til gjeterhytte er opphevet, men det må fortsatt søkes om godkjenning for oppføring.

  • .