Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Siidaandeler og tamreinlag

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag skal bidra til å fremme en bærekraftig reindrift, kvalitet og produktivitet, samt heve inntekten og virke utjevnende mellom enheter i næringen. Det er frist for å søke nå. Husk at alle skjemaer må være sendt inn innen frist 30.05

For å få tilskuddet stilles det en rekke vilkår som fremgår av Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag. I ordningen inngår bl.a driftstilskudd, etableringstilskudd, produksjonspremie, kalveslaktetilskudd og ektefelle-/samboertillegg. Søknad skal sendes elektronisk eller på særskilt skjema til reindriftsagronomen innen 1. april.

  • .

Kontakt

Elektroniske tjenester