Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Støtte til utviklings- og investeringstiltak generelt

Reindriftens Utviklingsfond (RUF) kan støtte utviklings- og investeringstiltak i reindrift generelt som ligger innenfor fondets formål og virkeområde.

Slike tiltak kan være:

  • Tiltak i praktisk reindrift
  • Strukturtiltak til bedring av ressursbalansen
  • Veiledning og opplæring i reindrift
  • Tiltak av kulturell betydning for reindriftsamer

Nærmere om vilkår fremgår av forskrift for Reindriftens Utviklingsfond.

Søknad om tilskudd sendes til Reindriftens Utviklingsfond, postboks 1104, 9504 Alta.

  • .