Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Statistikk og utvikling NY

Her presenteres statistikk og utviklingstrekk innenfor noen av Landbruksdirektoratets kjerneområder. Du vil også finne kommentarer knyttet til noen av diagrammene og tallmaterialet.

Statistikken er i hovedsak basert på uttrekk fra Landbruksdirektoratets databaser for tilskudds- og leveransedata. Eventuelle endringer av vilkårene for tilskudd vil påvirke statistikken over tid. For en mer heldekkende og kvalitetsikret landbruksstatstikk henvises det til Statistisk sentralbyrå - jordbruk og skogbruk.