Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Eksportutvikling

Her finner du Statens landbruksforvaltnings sammenfatning av Norges utenrikshandel med landbruksvarer. Statistikken er en bearbeiding av Statistisk sentralbyrås (SSB) utenrikshandelsstatistikk.

 

Eksport i millioner kroner

 

 


 

 

Eksport i 1000 tonn