Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Importutviklingg

Her finner du Statens landbruksforvaltnings sammenfatning av Norges utenrikshandel med landbruksvarer. Statistikken er en bearbeiding av Statistisk sentralbyrås (SSB) utenrikshandelsstatistikk.

 

Import i millioner kroner

 

Tallene i tabellform


 

 

Import i tonn

 

Tallene i tabellform


 

Mer om temaet

RÅK