Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

TEST ny

Diagrammene viser årlig og månedlig avvirkning og priser på industri rundvirke. I linkene til høyre ligger årlige tall for fylkene. Sortimentene ved til brensel, pyntegrønt og juletrær inngår ikke i tallene.

Nederst på denne siden kan du hente ut tømmerstatistikk for EGNE ANALYSER.

(Sist oppdatert 07.01.2015)

Prisutvikling sagtømmer - siste to år 

 

Diagrammet viser gjennomsnittlige sagtømmerpriser (kr/m3) i Norge for hver måned gjennom de to siste årene. Tallene representerer alt innmålt sagtømmer (skur) av gran og furu. Etterbetalte bonuser inngår ikke i de månedlige prisene. Mesteparten av dette virke går til produksjon av trelast. Den generelle trenden er at sagtømmerprisene på gran og furu følger hverandre gjennom året.

I desember 2014 endte sagtømmerprisene for gran og furu på hhv. 456 og 466 kr/m3, som er en økning på hhv 47 kr/m3 (11,5 %) og 40 kr/m3 (9,4 %) sammenlignet med desember 2013.

Prisutvikling sagtømmer - tallgrunnlag


Prisutvikling massevirke - siste to år

 

Diagrammet viser gjennomsnittlige massevirkepriser (kr/m3) for hver måned i Norge gjennom de to siste årene. Tallene representerer alt innmålt massevirke av gran, furu og lauv. Etterbetalte bonuser inngår ikke i de månedlige prisene. Mesteparten av massevirke går til produksjon av papir og produkter fra trekjemi.

I desember 2014 endte massevirkeprisen for gran og furu på hhv. 237 kr/m3 og 206 kr/m3. Dette er en økning på19 kr/m3 (8,7 %) for gran og en nedgang på 3 kr/m3 (-1,4 %) for furu, sammenlignet med desember 2013.

Massevirkeprisen for lauv endte i desember 2014 på 220 kr/m3, en nedgang på 9 kr/m3 (-3,9 %) sammenlignet med desember 2013.

Prisutvikling massevirke - tallgrunnlag