Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Møtearena for økologisk produksjon og forbruk

Møtearena for økologisk produksjon og forbruk er et rådgivende utvalg med representanter fra myndigheter, virkemiddelapparat, næringsorganisasjoner og sentrale verdikjedeaktører. Utvalget skal gi råd og innspill til beslutningstakere og viktige aktører i forhold til målet om 15 prosent økologisk matproduksjon og matforbruk i 2020.

 • LMDs strategi for næringsutvikling

  Faglig møtearena for økologisk produksjon og forbruk er etablert på oppdrag av Landbruks- og matdepartementet (LMD). Bakgrunnen er LMDs strategi for næringsutvikling 2007-2009, ”Ta landet i bruk”, der det er lagt til grunn tre hovedstrategier for området økologisk landbruk:

  • Bidra til at arbeidet med å utvikle økologisk matproduksjon og -forbruk forankres i flere sektorer enn i landbrukssektoren
  • Bidra til markedsutvikling og økt forbruk av økologiske matvarer i privat og offentlig sektor
  • Legge grunnlag for at størst mulig andel av forbruket av økologiske matvarer kan fylles med norsk produksjon
 • Medlemmer

  Faglig møtearena for økologisk produksjon og forbruk består av representanter fra myndigheter, virkemiddelapparat, næringsorganisasjoner og sentrale verdikjedeaktører:

  • Mattilsynet
  • Fylkesmannsembetene (en felles representant)
  • Norges Forskningsråd
  • Innovasjon Norge
  • KSL Matmerk
  • Norges Bondelag
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Oikos - Økologisk Norge
  • Debio
  • Matvarekjedene v/ COOP
  • NHO Mat og Bio
  • Norsk Landbrukssamvirke
  • Varehandelens Økologigruppe
  • Næringsaktør økologiske varer v/Kolonihagen Abonnement AS

  Oversikt over representanter i Møtearenaen per juni 2010.

  SLF fungerer som sekretariat for Møtearena for økologisk produksjon og forbruk.

 • Elektronisk arbeidsrom (passordbeskyttet)

  Faglig møtearena for økologisk produksjon og forbruk benytter et elektronisk arbeidsrom i sin kommunikasjon medlemmene i mellom. Her deles informasjon og dokumenter og prosesser diskuteres. Det elektroniske arbeidsrommet (www.kunnskapsnettverk.no) er forbeholdt arenaens medlemmer og er beskyttet med brukernavn og passord.

Kontakt

Lenker